Att lära känna Gud

Att känna Gud

Ett av de viktigaste ämnen vi kan tala om överhuvudtaget är detta: Att lära känna Gud. Det har sagts att skillnaden mellan kristen tro och andra religioner är detta: Tro på Jesus är RELATION, andra trosutövningar är RELIGIONER. Ofta, när det gäller andra religioner, handlar det om att människan ska “offra till”, “respektera”, “lyda” eller ”behaga” den gud man tillber (vem än det handlar om). Tro på Jesus handlar om att Han inbjuder oss till en relation där vi får lära känna Gud och får ett förhållande med Honom.

Hos. 6:3…Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna Honom.

John 17:3…Detta är evigt liv; att de känner Dig, den ende sanne Guden och Jesus Kristus som Du har sänt.

Gud inbjuder oss till en nära relation med Honom:

Jak. 4:8…Närma er Gud så skall Han närma sig er.

  1. Lär känna Honom som Far…Rom. 8:14-15.
  2. Lär känna Honom som Frälsare…John 1:29.
  3. Lär känna Honom som inneboende kraft, den Helige Ande. Apg. 19:1-7.

Det är också ett faktum att man kan vara väldigt involverad i “församlingsarbete”, utan att varken känna Honom eller ha en relation med Honom:

Joh. 8:19…Ni känner varken mig eller min Fader…Om ni kände mig skulle ni också känna min Fader. Dethär sa Jesus till skriftlärda som hade studerat Guds Ord (Gamla Testamentet) hela sitt liv.

Matt. 7:22-23…Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn? …Jag känner er inte, säger Han.

En relation är något levande, organiskt. Det är inget “statiskt”, baserat enbart på kunskap. Det finns ett djupt kännande som skapar tillhörighet och närhet. Det skapar sann anknytning.

Vad behövs för att utveckla en relation? Det gäller förstås också relationen med Gud:

–          En vilja att lära känna personen

–          Tid

–          Öppenhet

–          Tillit

–          Vad mer?

 

Fundera på din relation med Gud. Hur ser den ut?