Karleby Metsku

Är du lätt distraherad?

Ett ord som talat starkt till mig på sistone är berättelsen om de två systrarna Marta och Maria (Luk. 10:38-42). Ibland när någon utlägger bibeltexten presenteras de två systrarna som någon form av ”prototyper”: Vissa av oss är praktiska som Marta. Andra är andliga som Maria. Lukas skriver emellertid att det var Marta som inbjöd Jesus till hemmet – inte… Read more Är du lätt distraherad?

Running your race

A task for the summer: Read and meditate on 2 Tim. 4:7 “I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith”  Three important realizations:   All of us have a race to run. The race is not just your “life”, in the meaning: “All of us have a… Read more Running your race

Att fullborda sitt lopp

En sommaruppgift: Läs och meditera över 2 Tim. 4:7 “Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron”. Tre viktiga insikter ur texten: 1. Alla har ett lopp framför sig. “Loppet” handlar inte primärt om ditt liv, i betydelsen: “Alla har ett liv att leva”, men “Alla har vi… Read more Att fullborda sitt lopp

Varför vara del av en församling?

När du nämner ordet ”kyrka” i dagens Finland – och i många andra länder – tänker människor på kyrkobyggnader och katedraler. Eller, så tanker de på en söndagsgudstjänst eller något annat program som ordnas av en församling. Ordet “församling” kommer från grekiskans “ekklesia”. Ordet har inget att göra med byggnader eller tempel utan betyder helt… Read more Varför vara del av en församling?

Being part of the church

When you mention the word ”church” in everyday Finland – and probably elsewhere as well – people think of cathedrals and other church-buildings. Or, they might think of a Sunday worship service or some other program arranged by churches. “Church” comes from the Greek word “ekklesia”. The word has nothing to do with a building… Read more Being part of the church

Learning to know God

One of the most important topics we could ever talk about is this: Learning to know God. It is sometimes said that the difference between Christian faith and other religions is this: Faith in Jesus is RELATIONSHIP, other faiths are RELIGIONS. Often, in other religions, the task is to “respect”, “worship”, “obey”, “please” the god… Read more Learning to know God

Att lära känna Gud

Att känna Gud Ett av de viktigaste ämnen vi kan tala om överhuvudtaget är detta: Att lära känna Gud. Det har sagts att skillnaden mellan kristen tro och andra religioner är detta: Tro på Jesus är RELATION, andra trosutövningar är RELIGIONER. Ofta, när det gäller andra religioner, handlar det om att människan ska “offra till”,… Read more Att lära känna Gud