Kontakt

Besöksadress: Långbrogatan 47, Karleby.

Faktureringsadress:
Gustav Adolfsgatan 6
67100 Karleby

Bankkontonummer för understöd:
FI04 4912 0010 1393 18
Ref.nummer:
Tionde 31655
Gåvor 31639

Pastor
Sarah Tiainen
sarah.tiainen@metodistkyrkan.fi
Tel: 050-5913201

Medvandrare/själavårdare:
Risto Suonto (risto.suonto@gmail.com),
Tel: 050-5983330

Söndagsskolan:
Jenny Jansson
Annika Enlund-Piirto

Församlingsrådets ordförande
Jenny Jansson