Kontakt

Besöksadress: Långbrogatan 47, Karleby.

Faktureringsadress:
Gustav Adolfsgatan 6
67100 Karleby

Bankkontonummer för understöd:
FI04 4912 0010 1393 18
Ref.nummer:
Tionde 31655
Gåvor 31639

Pastor
Mika Uusimäki
mika.uusimaki@metodistkyrkan.fi

Församlingsrådets ordförande
Tiina Myllykangas-Suonto
t.myllykangas-suonto@soite.fi

Medvandrare/själavårdare:
Risto Suonto
risto.suonto@gmail.com
Tel: 050-5983330

Söndagsskolan:
Jenny Jansson
Annika Enlund-Piirto