Pastorns blog

Är du lätt distraherad?

Ett ord som talat starkt till mig på sistone är berättelsen om de två systrarna Marta och Maria (Luk. 10:38-42). Ibland när någon utlägger bibeltexten presenteras de två systrarna som någon form av ”prototyper”: Vissa av oss är praktiska som Marta. Andra är andliga som Maria. Lukas skriver emellertid att det var Marta som inbjöd Jesus till hemmet – inte… Read more Är du lätt distraherad?

Att fullborda sitt lopp

En sommaruppgift: Läs och meditera över 2 Tim. 4:7 “Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron”. Tre viktiga insikter ur texten: 1. Alla har ett lopp framför sig. “Loppet” handlar inte primärt om ditt liv, i betydelsen: “Alla har ett liv att leva”, men “Alla har vi… Read more Att fullborda sitt lopp

Varför vara del av en församling?

När du nämner ordet ”kyrka” i dagens Finland – och i många andra länder – tänker människor på kyrkobyggnader och katedraler. Eller, så tanker de på en söndagsgudstjänst eller något annat program som ordnas av en församling. Ordet “församling” kommer från grekiskans “ekklesia”. Ordet har inget att göra med byggnader eller tempel utan betyder helt… Read more Varför vara del av en församling?

Att lära känna Gud

Att känna Gud Ett av de viktigaste ämnen vi kan tala om överhuvudtaget är detta: Att lära känna Gud. Det har sagts att skillnaden mellan kristen tro och andra religioner är detta: Tro på Jesus är RELATION, andra trosutövningar är RELIGIONER. Ofta, när det gäller andra religioner, handlar det om att människan ska “offra till”,… Read more Att lära känna Gud

Får Gud tala till dig?

Hej alla, Just nu är vi mitt uppe i en kurs kring grunderna i att tro på Jesus. Vi träffas på café Spice Ice i Chydenia shopping-center varje måndag under 5 veckor och talar om sånt som varje Jesu efterföljare behöver veta – inte som en teori i huvudet men som något som funkar praktiskt i livet. Denhär veckan talar… Read more Får Gud tala till dig?