Är du lätt distraherad?

Ett ord som talat starkt till mig på sistone är berättelsen om de två systrarna Marta och Maria (Luk. 10:38-42). Ibland när någon utlägger bibeltexten presenteras de två systrarna som någon form av ”prototyper”: Vissa av oss är praktiska som Marta. Andra är andliga som Maria.

Lukas skriver emellertid att det var Marta som inbjöd Jesus till hemmet – inte “andliga Maria”, vilket man kunde ha tänkt, hon som höll sig vid Jesu fötter. Det faktum att det var Marta som inbjöd Jesus säger något om hennes hjärta och hennes längtan. Det är också en god påminnelse för oss att alla, oavsett gåvor och utrustning, är kallade att leva av en daglig input av Jesus. Men Bibeln berättar också att Marta distraherades, i den engelska översättningen står det ”Martha was distracted by her many preparations”. Hon hade m.a.o. goda intentioner, men hon tillät något att distrahera.

Ordet ”distraktion” kommer från latinets ”distrahere”, som betyder ”att dra isär”. Det är lätt att bli distraherad och bortlockad från det bästa. Epost, telefonsamtal, Facebook, saker som stör oss osv kan alla distrahera. Den som vill ha sitt fokus på Jesus behöver verkligen vara alert och beslutsam. Saker och ting kommer alltid att försöka avbryta. Kanske det var något av detta Paulus tänkte på då han skrev: ”Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar  förföras och lockas bort från uppriktigheten och troheten till Kristus” (2 Kor. 11:3). Med andra ord, var uppmärksam på allt som distraherar. Håll dina ögon på Jesus!

Camilla Klockars.