Hem

Välkommen till Metsku i Karleby! Vi är en internationell församling med folk i varierande åldrar. Vi tillhör den världsvida metodistfamiljen genom United Methodist Church.

Välkommen!